WOJCIECH KRÓWCZYŃSKI

Inspektor ochrony danych w podmiotach leczniczych oraz organach  samorządu lekarskiego. Doktorant nauk ekonomicznych/ gospodarowanie  danymi osobowymi/ na Uniwersytecie Jagiellońskim. Audytor zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, a także wdraża standardy ISO 9001: 2015.

Posiada zweryfikowane doświadczenia we wdrażaniu projektów z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych personelu medycznego oraz komunikacji marketingowej.

Prowadzi innowacyjne projekty rozwojowe praktyki leczniczej wymagające wszechstronnej wiedzy, umiejętności właściwej oceny sytuacji przed podjęciem decyzji oraz konsekwencji w dążeniu do celu.

Pomaga osobom i organizacjom w poznawaniu siebie, swoich motywacji aspiracji i talentów. Konsekwencją tego jest podniesienie standardów jakości pracy i wzrost efektywności działań.