Projekt rozporządzenia zapewniający przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

Na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Projekt dostępny jest pod adresem: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-trybu-i-sposobu-realizacji-zadan-w-celu-zapewniania-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych.html