WOJCIECH KRÓWCZYŃSKI

Konsultant  z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, a także wdraża standardy ISO 9001: 2015. Pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w wybranych podmiotach leczniczych oraz organach  samorządu lekarskiego.

Posiada zweryfikowane doświadczenia we wdrażaniu projektów z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych personelu medycznego oraz komunikacji marketingowej.

Prowadzi innowacyjne projekty rozwojowe praktyki leczniczej wymagające wszechstronnej wiedzy, umiejętności właściwej oceny sytuacji przed podjęciem decyzji oraz konsekwencji w dążeniu do celu.

Jest doradcą ds. rozwoju kariery. Pomaga osobom i organizacjom w poznawaniu siebie, swoich motywacji aspiracji i talentów. Konsekwencją tego jest podniesienie standardów jakości pracy i wzrost efektywności działań.